Zvyšování kvalifikace zaměstnanců

S radostí oznamujeme všem partnerům, zákazníkům a fanouškům, že díky finančním prostředkům z ESF v ČR, konkrétně prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, byla naší společnosti Amenit s.r.o. udělena dotace ve výši 2 023 696,62 Kč.

Tato částka bude moudře a rozvážně investována do projektu, který povede k dalšímu vzdělávání zaměstnanců společnosti. Tím pádem ke zvyšování kvalifikace a jejich větší konkurenceschopnosti.Evropský sociální fond v ČR - klikněte pro více informací

Název projektu: Zvyšování kvalifikace zaměstnanců Amenit s.r.o.
Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00532
Žadatel: Amenit s.r.o.
Doba realizace projektu: 1. června 2013 – 31. května 2015


Stručně o projektu:

Vzhledem k neustálým dynamickým změnám v IT technologiích, na které se naše společnost Amenit zaměřuje, je vzdělávání zaměstnanců pro další rozvoj, i pro samotné fungování firmy, nezbytné. Hlavní oblast vzdělávání se týká výrobků světově známých nadnárodních společností, jejichž produkty v oblasti SW nabízíme, správy sítí a antivirů, na jejichž vývoj a implementaci se specializujeme. Realizací projektu dojde ke zvýšení kvalifikace zaměstnanců, podpoře motivace ke vzdělávání obecně, většímu pocitu sounáležitosti zaměstnanců s firmou, rozvoji oblasti rovných příležitostí ve firmě, apod.


Charakteristika hlavních cílů projektu:

Cílem je naplnit vizi "Zavést Amenit jako předního dodavatele bezpečnostních produktů na světě". Toho lze dosáhnout skrze neustálý rozvoj poskytovaných služeb a lidských zdrojů. V tak specializované oblasti podnikání, která neustále zaznamenává aktualizace a vývojové změny je nutné kontinuální vzdělávání a rozšiřování znalostí zaměstnanců, aby byli schopni tyto změny ve své práci reflektovat. Stejně tak nelze dosáhnout technologického vývoje bez lidského potenciálu. Skrze tento projekt chceme realizovat řadu vzdělávacích akcí, které zaměstnance připraví na nové postupy a technologie.


Aktivity projektu:

Kurzy jsou rozděleny do 10 klíčových aktivit. Vzdělávání bude obecné, využitelné i mimo společnost a realizováno bude externě i interně především v oblastech nových produktů, jazykových kurzů, legislativních změn a v oblasti rovných příležitostí.


Kontaktní údaje:

Magda Polášková, magda.polaskova@amenit.cz, tel.: 556706203

©1998-2022 Amenit s.r.o.
amenit@amenit.cz
556 706 203
222 360 250
Vzdálená podpora

Ochrana osobních údajů
  
Martin Kuška - Vedoucí projektů, jednatel

Martin Kuška
Vedoucí projektů, jednatel

"Podporovat vzdělání našich zaměstnanců je jednou z našich priorit..."
Kancelář:
Žerotínova 11
741 01 Nový Jičín

amenit@amenit.cz
556 706 203
222 360 250

NOVÝ JIČÍN
49°35'39.739"N, 18°0'41.9"E
24 
Sign In