AmtisPro

NOVÝ JIČÍN
49°35'39.739"N, 18°0'41.9"E

AmtisPro

Rezervační systém pro mezinárodní autobusovou dopravu.

[Amenit Ticket Information System]

Koncepce systému AmtisPro vychází z několikaleté zkušenosti firmy Amenit s.r.o. s vývojem a implementací informačních systému a z nejnovějších poznatků v oblasti informačních technologií. Jedním z cílů našeho týmu byl také vysoký uživatelský komfort při práci se systémem.

AmtisPro

Systém je založen na technologii klient-server s databázovým serverem MS SQL Server 2000 a klientskou aplikací vytvořenou v Borland Delphi. Tato technologie je zárukou spolehlivé funkce v síťovém prostředí a prakticky bez omezení počtu současně pracujících uživatelů. Zároveň umožňuje několik způsobů sdílení databáze s libovolně vzdáleným pracovištěm pomocí Internetu. Jsou jimi:

  • Replikace: automatické synchronizování databází na několika pracovištích v pravidelných časových intervalech nebo na vyžádání.
  • Vzdálený přístup: připojení standardní klientské aplikace přímo do vzdálené databáze.
  • Webový klient: vytvoření internetových stránek s možností zápisu jízdenek přímo do databáze systému a dalšími funkcemi
AmtisPro - schéma

Technologii vzdáleného přístupu lze využít také ke vzdálené správě systému pracovníky naší firmy za účelem pravidelné kontroly, instalace nových verzí a celkové údržbě systému. Tím bude zajištěna maximální spolehlivost a zároveň sníženy náklady spojené s provozem systému.

©1998-2022 Amenit s.r.o.
amenit@amenit.cz
556 706 203
222 360 250
Vzdálená podpora

Ochrana osobních údajů
  
Kancelář:
Žerotínova 11
741 01 Nový Jičín

amenit@amenit.cz
556 706 203
222 360 250
Antivirové Centrum - antivirové programy, firewally, antispam, poštovní servery, bezpčnostní řešení
24 
Sign In