Mobilní skladník

Modul je určen zejména pro pracovníky ve skladech, kteří díky ní nemusí velkou část svého pracovního času trávit u počítače a mohou standardní činnosti spojené se skladovými procesy provádět online "přímo mezi skladovými regály".

Funkčnost celého systému i mobilní aplikace je navržena zejména pro prodejní a distribuční společnosti a umožňuje u všech typů společností vysoce efektivní práci skladníků. Práce s mobilní aplikací je velmi intuitivní a plně využívá všech výhod spojených s moderními technologiemi pro tisk a zpracování čárových kódů nebo technologie RFID.

V serverové části mobilního systému Mobilní skladník jsou ukládána všechna data a údaje potřebné pro plnou spolupráci s hlavním skladovým systémem organizace, ve kterém jsou ostatními pracovníky zakládány a definovány standardní údaje o skladových kartách, skladech či cenách skladových karet. Tyto činnosti z principu nelze přenést na pracovníky ve skladech, mobilní systém proto plně spolupracuje s hlavním skladovým systémem a veškerá data zpracovává v reálném čase.

Skladníci při práci používají PDA mobilní zařízení – nejčastěji odolné terminály s integrovanou čtečkou čárových kódů či RFID čipů. Na zařízeních je instalována mobilní část sytému, aplikace Mobilní skladník pomocí které jsou skladníci schopni provádět veškeré skladové agendy, aniž by přitom museli práci přerušit a jít k počítači, ve kterém zpracují skladové doklady.

Za normálních podmínek je mobilní systém Mobilní skladník schopen vytvářet skladové doklady přímo nebo s vazbou na jiné typy dokladů (např. objednávky či podkladní doklady) založené v ERP systému. Kromě toho umožní zpracovávat také skladové doklady založené v ERP systému, například importované pomocí EDI.

Samozřejmostí je také podpora pozičních (polohovaných skladů), tisk etiket s čárovými kódy na určených tiskárnách přímo z PDA zařízení či zpracování inventur. Systém také umožní práci obchodníkům – prodejcům na vzorkovnách, kteří tak mohou zákazníky přímo mezi vzorky informovat o cenách, skladové dostupnosti nebo dokonce o možných náhradních produktech a šaržích (barvy, expirace, velikosti apod.).


©1998-2022 Amenit s.r.o.
amenit@amenit.cz
556 706 203
222 360 250
Vzdálená podpora

Ochrana osobních údajů
  
Kancelář:
Žerotínova 11
741 01 Nový Jičín

amenit@amenit.cz
556 706 203
222 360 250

NOVÝ JIČÍN
49°35'39.739"N, 18°0'41.9"E
24 
Sign In