Profesionální správa sítí

prosinec 2021
Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v novém roce...


listopad 2021
Hledáme zájemce na pozici obchodně-technický specialista /obchodně-technická specialistka...


listopad 2021
Od samého začátku Antivirového Centra jsme tu hlavně proto, abychom zákazníkům pomáhali s výběrem optimálních řešení. Zvolený produkt pak nejen dodáme, ale následně řešíme i jakékoliv problémy, které mohou s jeho užíváním nastat.


Více v archivu

Služba automatického dohledového systému

„Hlídáme vaše servery a počítače za vás nepřetržitě ve dne i v noci“

 • 24/7 dohled nad vašimi servery a počítači bez nutnosti vaší účasti
 • Vzdálená kontrola vašeho serveru každých 15 minut a počítačů každou 1 hod.
 • Zjištění a oprava chyb předtím, než nastane výpadek
 • Automatické testy vykonávané pravidelně ve zvoleném intervalu
 • Pravidelné zprávy o všem podstatném co se dělo ve vaší síti a na vašich zařízeních
 • Sledování a vyhodnocování stavu antivirových řešení, aktuálnosti virových bází a bezpečnosti vaší sítě
 • Přehled o stavu zálohování stěžejních dat
 • Přehled o vytížení hardware
 • To vše bez nutnosti investice do dalšího hardware

Služba automatického dohledového systému „Amenit“ umožňuje nepřetržité sledování a správu serverů, koncových stanic, tiskáren a celé vaší počítačové sítě bez nutnosti jakékoliv vaší účasti a bez nutnosti nákladů do dalších zařízení.

Všechna u vás monitorovaná zařízení jsou nepřetržitě prostřednictvím dohledového systému „Amenit“ sledována týmem našich certifikovaných pracovníků technické a servisní podpory. Díky tomu dokážeme okamžitě rozpoznat a napravit i drobné odchylky a poruchy dříve než „přerostou“ do závažnějšího problému, který by pro vás v konečném důsledku mohl představovat ztrátu dat, dlouhodobější výpadek serveru, nefunkčnost počítačů apod.

V současné době sledujeme pomocí služby automatického dohledového systému „Amenit“ desítky serverů a koncových stanic u našich zákazníků, kteří tuto službu již delší dobu využívají. Po tuto dobu jsme v mnoha případech dokázali skutečně předejít vážným problémům zejména jak na serverech, tak na koncových stanicích.

Další přidanou hodnotou “automatického dohledového systému „Amenit“ je řada reportů a detailních informací o hardwarových konfiguracích a instalovaném software na jednotlivých serverech, počítačích a noteboocích. Tyto informace jsou velmi užitečné např. pro audit, přehled o licencích a jsou nezbytné při opravě počítače nebo plánování rozšíření jeho konfigurace.Ceník služby

Prvotní poplatek za zřízením služby:

představuje jednorázový poplatek za zřízení služby (300,- Kč bez DPH/1server, stanice zdarma) a instalaci služby na vaše servery a zvolené koncové stanice. Jeho výše je dána předem dohodnutou hodinovou sazbou (zpravidla 750,- Kč bez DPH) a skutečnou pracností.

Pravidelný měsíční poplatek za služby:

Je účtován jako měsíční poplatek, který Vám bude fakturován vždy po 1. pracovním dni aktuálního kalendářního měsíce za předchozí kalendářní měsíc zpětně. Jeho celková výše je závislá na počtu serverů a koncových stanic zařazených do sledování a následujících sazbách:

 • 300,- Kč bez DPH za 1 server / měsíc
 • 30,- Kč bez DPH za 1 koncovou stanici / měsíc

Příklad:

Bude-li do automatického dohledového systému např. zařazen 1 server a 6 koncových stanic:

 • Prvotní poplatek (jednorázový) za zřízení služby: 950,- Kč bez DPH
 • Měsíční poplatek za službu: 480,- Kč bez DPH/1měsíc

Možnost uzavřít smlouvu o Technické podpoře

Pro další zkvalitnění námi nabízených služeb a jejich povýšení do komplexnější roviny Vám zároveň rádi nabídneme smlouvu o Technické podpoře.

Tato smlouva není podmínkou zřízení služby automatického dohledového systému „Amenit“, nicméně dá Vám jistotu, že je o Vás v případě jakýchkoliv problémů postaráno s garancemi a parametry danými na smluvním základě a přinese Vám zejména:

 • zvýhodněné hodinové sazby
 • garantované reakční doby

Návrh smlouvy včetně variant jejich základních parametrů Vám rádi předložíme k vašemu posouzení.

V případě jakýchkoliv dotazů uvítáme, budete-li nás kontaktovat:

telefonicky: +420 556 706 203, +420 222 360 250
e-mailem: obchod@amenit.cz

©1998-2022 Amenit s.r.o.
amenit@amenit.cz
556 706 203
222 360 250
Vzdálená podpora

Ochrana osobních údajů
  
Kancelář:
Žerotínova 11
741 01 Nový Jičín

amenit@amenit.cz
556 706 203
222 360 250

NOVÝ JIČÍN
49°35'39.739"N, 18°0'41.9"E
24 
Sign In