Profesionální správa sítí

říjen 2017
Za uplynulý rok jsme opět ESET TOP Partner...


září 2017
Také pro další období jsme obhájili Microsoft kompetence Silver Small and Midmarket Cloud Solutions a Silver Application Development...


srpen 2017
Registrovaným uživatelům portálu Antivirové Centrum rozesíláme pravidelný občasník IT Kompas, kde kromě praktických tipů pro "běžné uživatele". Aktuálně máte možnost získat AVG Internet Security 2017 zdarma...


Více v archivu

Služba automatického dohledového systému

„Hlídáme vaše servery a počítače za vás nepřetržitě ve dne i v noci“

 • 24/7 dohled nad vašimi servery a počítači bez nutnosti vaší účasti
 • Vzdálená kontrola vašeho serveru každých 15 minut a počítačů každou 1 hod.
 • Zjištění a oprava chyb předtím, než nastane výpadek
 • Automatické testy vykonávané pravidelně ve zvoleném intervalu
 • Pravidelné zprávy o všem podstatném co se dělo ve vaší síti a na vašich zařízeních
 • Sledování a vyhodnocování stavu antivirových řešení, aktuálnosti virových bází a bezpečnosti vaší sítě
 • Přehled o stavu zálohování stěžejních dat
 • Přehled o vytížení hardware
 • To vše bez nutnosti investice do dalšího hardware

Služba automatického dohledového systému „Amenit“ umožňuje nepřetržité sledování a správu serverů, koncových stanic, tiskáren a celé vaší počítačové sítě bez nutnosti jakékoliv vaší účasti a bez nutnosti nákladů do dalších zařízení.

Všechna u vás monitorovaná zařízení jsou nepřetržitě prostřednictvím dohledového systému „Amenit“ sledována týmem našich certifikovaných pracovníků technické a servisní podpory. Díky tomu dokážeme okamžitě rozpoznat a napravit i drobné odchylky a poruchy dříve než „přerostou“ do závažnějšího problému, který by pro vás v konečném důsledku mohl představovat ztrátu dat, dlouhodobější výpadek serveru, nefunkčnost počítačů apod.

V současné době sledujeme pomocí služby automatického dohledového systému „Amenit“ desítky serverů a koncových stanic u našich zákazníků, kteří tuto službu již delší dobu využívají. Po tuto dobu jsme v mnoha případech dokázali skutečně předejít vážným problémům zejména jak na serverech, tak na koncových stanicích.

Další přidanou hodnotou “automatického dohledového systému „Amenit“ je řada reportů a detailních informací o hardwarových konfiguracích a instalovaném software na jednotlivých serverech, počítačích a noteboocích. Tyto informace jsou velmi užitečné např. pro audit, přehled o licencích a jsou nezbytné při opravě počítače nebo plánování rozšíření jeho konfigurace.Ceník služby

Prvotní poplatek za zřízením služby:

představuje jednorázový poplatek za zřízení služby (300,- Kč bez DPH/1server, stanice zdarma) a instalaci služby na vaše servery a zvolené koncové stanice. Jeho výše je dána předem dohodnutou hodinovou sazbou (zpravidla 750,- Kč bez DPH) a skutečnou pracností.

Pravidelný měsíční poplatek za služby:

Je účtován jako měsíční poplatek, který Vám bude fakturován vždy po 1. pracovním dni aktuálního kalendářního měsíce za předchozí kalendářní měsíc zpětně. Jeho celková výše je závislá na počtu serverů a koncových stanic zařazených do sledování a následujících sazbách:

 • 300,- Kč bez DPH za 1 server / měsíc
 • 30,- Kč bez DPH za 1 koncovou stanici / měsíc

Příklad:

Bude-li do automatického dohledového systému např. zařazen 1 server a 6 koncových stanic:

 • Prvotní poplatek (jednorázový) za zřízení služby: 950,- Kč bez DPH
 • Měsíční poplatek za službu: 480,- Kč bez DPH/1měsíc

Možnost uzavřít smlouvu o Technické podpoře

Pro další zkvalitnění námi nabízených služeb a jejich povýšení do komplexnější roviny Vám zároveň rádi nabídneme smlouvu o Technické podpoře.

Tato smlouva není podmínkou zřízení služby automatického dohledového systému „Amenit“, nicméně dá Vám jistotu, že je o Vás v případě jakýchkoliv problémů postaráno s garancemi a parametry danými na smluvním základě a přinese Vám zejména:

 • zvýhodněné hodinové sazby
 • garantované reakční doby

Návrh smlouvy včetně variant jejich základních parametrů Vám rádi předložíme k vašemu posouzení.

V případě jakýchkoliv dotazů uvítáme, budete-li nás kontaktovat:

telefonicky: +420 556 706 203, +420 222 360 250
e-mailem: obchod@amenit.cz

©1998-2017 Amenit s.r.o.
amenit@amenit.cz
556 706 203
222 360 250
Vzdálená podpora
  
Kancelář:
Žerotínova 11
741 01 Nový Jičín

amenit@amenit.cz
556 706 203
222 360 250

NOVÝ JIČÍN
49°35'39.739"N, 18°0'41.9"E
24 
Sign In