Oznamovací systém SYSO - Whistleblowing SW

Whistleblowing
pátek 10.11.2023 |Archiv aktualit

Nejjednodušší možnost jak zavést tento whistleblowing program do vaší společnosti.

V souvislosti s legislativní povinností EU, která ukládá společnostem s 50 a více zaměstnanci zpřístupnit oznamovací systém (tzv. směrnice o whistleblowingu), tímto oznamujeme, že jsme zprovoznili oznamovací systém SYSO.

SYSO je námi vyvinutý oznamovací systém určený k podávání anonymních oznámení a to jak interními zaměstnanci, tak i zákazníky či nezávislými externími oznamovateli. Navržen byl tak, aby splňoval požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

V případě, že i vy hledáte podobné řešení, abyste splnili svou povinnost, můžete se na nás obrátit.
Bez velkých investic Vám jej dokážeme poskytnout.

SYSO - whistleblowing systém