Historie verzí

(19.6.2020)

 • aktualizace statistik MŠMT pro školní rok 2019/2020

4.2.3.2 (24.9.2019)

 • nové políčko pro zápis IČ školy
 • filtrování a výběr školy dle libovolného obsaženého textu
 • možnost instalace nových statistik MŠMT 2019

4.2.2.0 (28.8.2018)

 • nové políčko Kód pro zápis identifikačního kódu klienta

4.2.1.0 (16.5.2017)

 • nová základní křížová statistika Závěry a opatření
 • možnost exportovat ID datové schránky do políčka Název školy NÚV formuláře
 • změna výchozího řazení žádostí podle data doručení sestupně

4.2.0.2 (18.4.2017)

 • oprava chybné možnosti vytvořit žádost klienta z jiného pracoviště
 • oprava výpočtu "z toho dívky" v MŠMT statistice
 • rozšířeno mapování z NÚV formuláře

4.2.0.1 (4.4.2017)

 • oprava chybného upozorňování na nezadané pohlaví klienta v okně Žádosti
 • oprava nezobrazení pracovníků při automatickém přepnutí na poslední kartu okna Žádosti
 • pár dalších drobných oprav a nastavení

4.2.0.0 (20.3.2017)

 • import závěrů a opatření z formulářů NÚV
 • rozšíření záznamů škol o ID datové schránky
 • zobrazení ID datové schránky ve formuláři Klienti
 • úpravy nutné k instalaci a použití statistik MŠMT pro školní rok 2016/2017

4.1.9.4 (25.10.2016)

 • rozšíření minulé úpravy o možnost nastavit způsob otevírání vyplněného formuláře v Možnostech databáze (v nové verzi Form Filleru již nový způsob není nutný)

4.1.9.3 (13.10.2016)

 • vyřešení problému chybného načtení dat při otevírání vyplněného formuláře NÚV z databáze a to změnou způsobu otevírání (uložení na disk a otevření tlačítkem z formuláře)

4.1.9.2 (15.9.2016)

 • rozšíření exportu do formuláře NÚV o následující údaje: Číslo spisu klienta, Škola, Zákonný zástupce, Datum přijetí žádosti a Datum zprávy

4.1.9.0 (6.9.2016)

 • propojení s interaktivním formulářem NÚV - Zpráva a Doporučení ŠPZ

4.1.8.0 (1.6.2014)

 • nová statistika Typy zpráv
 • ve formuláři Klienti přidán vyhledávací filtr podle pole Pracovník
 • ve formuláři Přehledy klientů přidán sloupec Pracovník
 • vylepšená editace žádostí z jiného pracoviště
 • oprava tisku ze statistiky Přímé činnosti
 • další drobné úpravy a nastavení

4.1.7.0 (4.9.2013)

 • ve formuláři Klienti nová políčka Pracovník a Pohlaví
 • ve formuláři Žádosti nová políčka Platnost do a Kontrola
 • rozšíření nabídky čísla ročníku v definici školy klienta na 1 až 12
 • v základní statistice Služby oprava načítání setkání mimo období
 • možnost instalace nových statistik MŠMT 2013

4.1.6.1 (13.12.2012)

 • oprava chyby při vytváření osobních snadných textů
 • výchozí dnešní datum při vytváření setkání
 • rozšíření nabídky čísla ročníku v definici školy klienta na 1 až 11

4.1.6.0 (14.11.2012)

 • možnost zarovnávání do bloku při psaní zpráv
 • nový přehled klientů s názvem Klienti ve školách neintegrovaní
 • nová statistika Závěry pracovníků
 • ve statistice Přímé činnosti nový sloupec s počtem Klientů
 • volitelné skrytí nepoužívaných ve formulářích seznamů Důvody, Služby, Závěry a Opatření
 • možnost přiřazení skupiny ke škole
 • možnost uvedení počtu anonymních členů skupiny
 • nastavitelné výchozí datum Od při vkládání školy klienta
 • tlačítko pro vytvoření kopie záznamu o škole klienta
 • možnost přidělit / odebrat oprávnění k editaci společných snadných textů
 • možnost přidělit oprávnění k editaci záznamů jiného pracoviště (pouze licence s externími konektory)
 • oprava poškození českých znaků v těle e-mailu při odeslání z programu

4.1.5.0 (14.3.2012)

 • nový přehled klientů s názvem Nové žádosti klientů
 • možnost filtrování nabídky škol dle regionu (formulář Klienti a Přehledy klientů)
 • odstranění chyby ve statistice Přímé činnosti projevující se při určitém způsobu nastavení
 • odstranění chyby řazení při tisku statistiky Přímé činnosti
 • oprava chyby při výběru školy při nastavování školy klienta
 • filtrování statistiky Přímé činnosti dle pracoviště (pouze licence s externími konektory)
 • filtrování denního rozvrhu dle pracoviště (pouze licence s externími konektory)

4.1.4.0 (25.8.2010)

 • přehledy klientů - nový přehled Setkání s klienty (Ambulantní kniha)
 • možnost započítávat setkání se stavem Klient se nedostavil do statistiky Přímé činnosti
 • nový sloupec Narozen v detailním zobrazení základních statistik
 • změna přehledu Klienti aktuálně integrovaní na Klienti integrovaní v období
 • úpravy nutné k instalaci a použití statistik MŠMT pro školní rok 2009/2010

4.1.3.0 (24.8.2009)

 • přizpůsobení vzhledu a chování programu pro Windows Vista a Windows 7
 • úpravy nutné k instalaci a použití statistik MŠMT pro školní rok 2008/2009

4.1.2.0 (12.12.2008)

 • externí dokumenty - připojení libovolného dokumentu ke zprávě
  (použití MS Office)
 • přehledy klientů - nový přehled Klienti aktuálně integrovaní
 • přehledy klientů - nové sloupečky Narozen, Adresa, Integrován od,
  Integrován do
 • možnost tisku statistiky Přímé činnosti
 • možnost zrušení závěru a opatření na budoucí žádosti
 • statistika Závěry - aktuální počty klientů s daným závěrem
 • statistika Opatření - aktuální počty klientů s daným opatřením

4.1.1.0 (24.8.2008)

 • klienti - nové údaje Rodné číslo a Státní občanství
 • přehledy klientů - nové sloupečky Rodné číslo a Integrován
 • automatické ukládání rozepsané zprávy (nabídka Možnosti prostředí)
 • úpravy nutné k instalaci a použití statistik MŠMT pro školní rok 2007/2008

4.1.0.7 (10.6.2008)

 • přehledy klientů - nové okno pro výpisy klientů
 • klienti - rychlé hledání podle data narození
 • úprava základních statistik - škola dle výběrového data

4.1.0.6 (9.1.2008)

 • klienti - tlačítko Nová žádost klienta
 • skupiny - tlačítko Nová žádost skupiny
 • žádosti - zobrazení věku klienta
 • zobrazení data narození při výběru klienta
 • možnost barevného rozlišení hlavních formulářů (možnosti prostředí)
 • tlačítko Žádosti klienta zobrazí i skupinové žádosti, kde je klient členem
 • ošetření chyby při generování čísla spisu a jednacího čísla
 • vylepšené řešení výpadku připojení

4.1.0.5 (20.8.2007)

 • žádosti - výchozí řazení žádostí klienta od nejnovějších k nejstarším
 • tisk pozvánek - zohlednění korespondenční adresy klienta (rodičů)
 • činnosti - tlačítka pro přidání a odebrání pracovníka
 • školy klienta - automatické vkládání dnešního data do políčka Od
 • nastavení statistik - oprava filtrování použitých položek
 • úpravy nutné k instalaci a použití statistik MŠMT pro školní rok 2006/2007
 • další drobné úpravy a nastavení

4.1.0.4 (20.2.2007)

 • typy zpráv - označení zprávy jako odborný podklad či doporučení k integraci
 • textový editor - možnost uložení textu do RTF souboru
 • formulář Klienti - vyhledávání podle školy
 • formulář Klienti - druhý rodič, korespondenční adresa
 • školy klienta - políčko Integrován
 • možnost automatického vkládání předpony a přípony do čísla spisu a jednacího čísla
 • základní statistiky - volba typu datumu pro výběr (datum žádosti/setkání/ukončení)
 • základní statistiky - zvýšení přehlednosti pomocí nezobrazování nul
 • přímé činnosti - zahrnutí i obecných činností
 • pamatování naposledy použitého přihlašovacího jména
 • ošetření programu pro použití velkých fontů
 • průbežná kontrola spojení s databází
 • další drobné úpravy a nastavení

4.1.0.3 (8.9.2006)

 • zobrazení čísla spisu klienta v detailním zobrazení základních statistik
 • úpravy nutné k instalaci a použití statistik MŠMT pro školní rok 2005/2006

4.1.0.2 (25.1.2006)

 • nová statistika Přímé činnosti
 • (zjišťování celkových časů přímé pedagogické činnosti jednotlivých pracovníků)
 • další drobné úpravy a nastavení

4.1.0.1 (14.1.2005)

 • obecné statistiky - zobrazení údaje Region s možností seskupování
 • další drobné úpravy a nastavení

4.1.0.0 (8.12.2004)

 • nová licenční politika, zavedení licenčních kódů

4.0.2.11 (3.11.2004)

 • formulář klienti - tlačítko pro vygenerování čísla spisu
 • formulář žádosti - tlačítko pro vygenerování čísla žádosti
 • obecné statistiky - nezapočítávání setkání ve stavu Zrušeno
 • další drobné úpravy a nastavení

4.0.1.10 (9.8.2004)

 • možnost úpravy nebo napsání libovolné adresy při tisku adres na obálky
 • nabídka zálohování při ukončení programu (nastavení v menu Program/Možnosti databáze)
 • další drobné úpravy

4.0.1.9 (26.7.2004)

 • odesílání e-mailů, hromadné e-maily
 • úprava formuláře Statistiky pro podporu nových statistik MŠMT
 • další drobné úpravy

4.0.1.8 (28.6.2004)

 • nastavení statistik - možnost filtrování použitých položek
 • formulář klienti - odstraněno chybné zobrazování znaků v údaji Tel. (domů)
 • další drobné úpravy

4.0.1.7 (15.3.2004)

 • možnost hromadného tisku pozvánek pro členy skupin
 • možnost tisku jména a funkce pracovníka na pozvánku
 • změna výběru školy pro tisk na zprávě - aktuální škola dle datumu zprávy
 • odstraněna chyba při zálohování na disketu
 • další drobné úpravy

4.0.1.6 (20.2.2004)

 • automatické vkládání počátečních velkých písmen při zápisu jména a příjmení
 • možnost vyloučení předpony a přípony při generování čísla spisu klienta a jednacího čísla žádosti (Možnosti databáze)
 • tisk z textového editoru (tisková sestava editor.rtm)
 • tisk adres na obálky (tisková sestava obalka.rtm)
 • tisk zpráv a obálek podle rozdělovníku
 • další drobné úpravy

4.0.1.5 (5.2.2004)

 • základní statistiky rozšířeny o možnost detailního zobrazení s možností řazení a seskupování
 • klienti – přidána možnost rychlého hledání podle čísla spisu
 • při hledání podle jména klienta (Klienti, Žádosti, Kontakty) lze zadat zároveň počáteční písmena příjmení i jména, např.: Ku Ma - vyhledá Martina Kušku, Martina Kubečku, apod.
 • datový filtr a výběrové podmínky na panelu nástrojů se vzájemně vylučují
 • pracovníci – údaje Přihl. jméno a Heslo jsou nepovinné
 • textový editor – opraveno zobrazování snadných textů
 • další drobné opravy a vylepšení©1998-2022 Amenit s.r.o.
amenit@amenit.cz
556 706 203
222 360 250
Vzdálená podpora

Ochrana osobních údajů
  
Kancelář:
Žerotínova 11
741 01 Nový Jičín

amenit@amenit.cz
556 706 203
222 360 250

NOVÝ JIČÍN
49°35'39.739"N, 18°0'41.9"E
24 
Sign In